O projektu

S prehodom družbe v digitalno dobo se število jezikovnih priročnikov, virov in tehnologij za slovenski jezik, ki so za rabo prosto dostopni na spletu, hitro povečuje. S tem se spreminjajo tudi možnosti za raziskovanje slovenskega jezika: veča se število in raznovrstnost razpoložljivih virov, obenem pa tudi število njihovih potencialnih uporabnikov. Z izzivi novega medija se avtorji jezikovnih virov vedno uspešneje soočajo in veliko truda namenjajo zagotavljanju čim širše dostopnosti in uporabnosti svojih izdelkov. Ker pa izvedba praktičnih predstavitev in izobraževanj uporabnikov tipično presega domet projektov, v katerih se viri pripravljajo, mnogi rezultati ne dosežejo svojega realnega potenciala.

Predstavitveni portal spletnih jezikovnih virov za slovenščino smo pripravili z namenom, da avtorjem poenostavimo diseminacijo projektnih rezultatov, uporabnikom pa omogočimo, da se na enem mestu seznanijo z možnostmi, ki so trenutno na voljo. Glavni doprinos strani so posnetki, ki na preprost način predstavljajo vsebino in strukturo izbranih jezikovnih virov, in posnetki, ki na konkretnih primerih uporabe kažejo, kako lahko v določenem viru najdemo odgovor na specifično jezikovno vprašanje. Prioriteta pri pripravi posnetkov je bila zagotoviti optimalno uporabniško izkušnjo na različnih vrstah naprav, od računalnikov z velikimi zasloni do mobilnih telefonov z majhnimi, širšo dostopnost vsebin pa smo skušali omogočiti tudi s pripravo slovenskih in angleških podnapisov za posnetke.

Projekt “Izdelava spletne strani z opisi jezikovnih virov in orodij za slovenščino ter osnovnimi (video)navodili za njihovo uporabo” je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo RS, in sicer v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika v letu 2014. V projektu smo razvili strukturo portala in pripravili prvih devet poglavij. V letu 2015 smo na enakem razpisu dobili dodatno financiranje za projekt “Nadgradnja in popularizacija predstavitvenega portala spletnih jezikovnih virov za slovenščino”. V tem koraku smo izvedli promocijske akcije “Vir meseca”, pripravili angleške podnapise za predstavitvene posnetke ter posneli vsebine za šest novih poglavij.

Če so vam rezultati všeč, bomo veseli vaše podpore (info@trojina.si), pa tudi morebitnih vprašanj ali pripomb. Prijetno klikanje po jezikovnih podatkih!

Avtorji Portala jezikovnih virov smo: Špela Arhar Holdt, Kaja Dobrovoljc, Iztok Kosem.

ARHAR HOLDT, Špela, DOBROVOLJC, Kaja, KOSEM, Iztok. Predstavitveni portal spletnih jezikovnih virov za slovenščino. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), FIŠER, Darja (ur.). Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september – 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija = Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities, September 29th – October 1st, 2016 Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, str. 27-31. http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Arhar-et-al_Predstavitveni-portal-spletnih-jezikovnih-virov-za-slo.pdf.