Date:September 10, 2014

Spletni portal Fran

Na portalu lahko iščemo po različnih slovarjih (splošnih, zgodovinskih, terminoloških, narečnih), svetovalnicah in besedilnih oz. besednih zbirkah Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša.

Povezava na portal: www.fran.si.

Posnetek na desni na kratko predstavi vsebino portala in strukturo uporabniškega vmesnika. Priporočamo vklop najvišje razpoložljive kakovosti prikaza (1080p), na voljo pa so tudi slovenski podnapisi.

Spodaj so na voljo dodatni primeri uporabe, ki so bili pripravljeni pri projektu Fran in so na voljo tudi v Franovem kanalu na Vimeu.

 


 • Predstavitev osnovnih funkcij Frana.

  Kaj je na Franu?

  Baba nekoč, danes in v narečjih.

  Daljši primer iskanja.

  Slovar pravopisnih težav.

  Sprotni slovar slovenskega jezika.
 • Informacije o portalu, kontakt, podatki za ustrezno navajanje virov, pogosta vprašanja: http://www.fran.si/o-portalu.

  Portal Fran združuje slovarje, slovenistične jezikovne vire in portale, ki so nastali ali še nastajajo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ter slovarje, ki so v okviru dela na tem inštitutu dobili digitalno obliko. Omogoča tudi iskanje po drugih izbranih slovenskih jezikovnih korpusih. Predhodnik tega portala je portal Slovarske in besedilne zbirke, ki ga je leta 2000 zasnoval Primož Jakopin. Besedilo nekaterih slovarjev je bilo pripravljeno z vnašalnim sistemom ZRCola, ki ga je na ZRC SAZU v Ljubljani razvil Peter Weiss.

  Portal Fran je uporabnikom prosto dostopen na svetovnem spletu. Avtomatsko pridobivanje večjih količin podatkov je dovoljeno ob soglasju ZRC SAZU.

 • Na spletni strani projekta so navedeni naslednji sodelavci:

  Predstojnik: Marko Snoj
  Urednik portala: Kozma Ahačič
  Člani uredniškega odbora: Helena Dobrovoljc, Nina Ledinek, Andrej Perdih, Marko Snoj, Peter Weiss, Mojca Žagar Karer
  Obdelava podatkov o slovarjih: Alenka Porenta
  Izdelava strani: Amebis, d. o. o.
  Oblikovanje: Hruška, d. o. o.

 • Portal Fran smo na Portalu jezikovnih virov spoznavali tudi v izobraževalno-promocijski aktivnosti Vir meseca, v kateri smo predstavljali različne zanimivosti v zvezi z jezikovnimi viri za slovenščino. Povzetek objav o portalu Fran si lahko ogledate na spletni strani http://eepurl.com/bIOwBX.