Date:August 30, 2014

Pedagoški slovnični portal

Slovnična poglavja so osnovana na avtentičnem jezikovnem gradivu iz različnih slovenskih korpusov in ciljno usmerjena v odpravljanje težav, ki jih imajo učenci in dijaki pri pisanju v slovenščini.
Povezava na portal: http://slovnica.slovenscina.eu/.


Posnetek na desni na kratko predstavlja osnovne značilnosti Pedagoškega slovničnega portala. Spodaj je na voljo nekaj dodatnih informacij o projektu. Priporočamo, da si pred gledanjem posnetkov v nastavitvah predvajalnika vklopite najvišjo razpoložljivo kakovost prikaza (1080p), na voljo pa so tudi slovenski podnapisi.

 • Pedagoški slovnični portal je nastal v sklopu projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku, ki sta ga med leti 2008 in 2013 financirala Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

  Predstavitev portala na strani projekta: http://www.slovenscina.eu/portali/pedagoski-slovnicni-portal.
  Več informacij o pripravi portala: http://slovnica.slovenscina.eu/stran/1_informacije-o-portalu.

 • Na spletni strani projekta so našteti naslednji avtorji in sodelavci:

  Avtorji portala: Špela Arhar Holdt, Gaja Červ, Polona Gantar, Iztok Kosem, Karmen Kosem, Irena Krapš Vodopivec, Simon Krek, Sara Može, Tadeja Rozman, Ana Marija Sobočan, Mojca Stritar, Ana Zwitter Vitez.

  Širša ekipa in sodelavci po nalogah:
  Koordinacija: Špela Arhar Holdt, v času por. odsotnosti Iztok Kosem.
  Analize in priprava projektnih specifikacij: Katja Dragar, Urška Jarnovič, Karmen Kosem, Nina Ledinek, Nina Modrijan, Tanja Svenšek, Mojca Šorli, Jerneja Umer, Ana Zwitter Vitez, Urška Vranjek.
  Kategorizacija jezikovnih napak v korpusu Šolar: Sara Može, Tadeja Rozman, Mojca Stritar, Ana Zwitter Vitez
  Priprava slovničnih vsebin: Špela Arhar Holdt, Gaja Červ, Iztok Kosem, Irena Krapš Vodopivec, Sara Može, Mojca Stritar.
  Fotografije na portalu: Ana Marija Sobočan.
  Oblikovanje in zasnova skeleta spletne strani: Matjaž Smole, Primož Smole, Jernej Špende (Renderspace).
  Razvoj sistema za administracijo spletnih vsebin: Rok Pišek (Evolucija).
  Strokovni svet: Helena Dobrovoljc, Kaja Dobrovoljc, Polona Gantar, Simon Krek, Nataša Logar Berginc, Tadeja Rozman, Darinka Verdonik.
  Tehnična in programerska podpora: Mihael Arčan, Peter Ljubič, Simon Rigač, Miro Romih.