Date:September 01, 2014

Slovarski portal Termania

Portal, na katerem lahko na istem mestu iščemo po različnih slovarjih (splošnih, terminoloških, enojezičnih, dvojezičnih). Portal uporabnikom ponuja tudi orodje, da v zbirko dodajo lasten slovar.

Povezava na Termanio: http://www.termania.net.

Posnetek na desni na kratko predstavlja osnovne značilnosti portala Termania. Spodaj je na voljo nekaj dodatnih informacij o projektu in seznam avtorjev. Priporočamo, da si pred gledanjem posnetkov v nastavitvah predvajalnika vklopite najvišjo razpoložljivo kakovost prikaza (1080p), na voljo pa so tudi slovenski podnapisi.

  • Slovarski portal Termania je izdelek podjetja Amebis, d. o. o., Kamnik, ki se ukvarja z razvojem jezikovnih tehnologij za slovenski jezik.
    Več o namenu projekta je mogoče prebrati na predstavitveni strani portala: http://www.termania.net/o-portalu.

  • Portal Termania smo na Portalu jezikovnih virov spoznavali tudi v izobraževalno-promocijski aktivnosti Vir meseca, v kateri smo predstavljali različne zanimivosti v zvezi z jezikovnimi viri za slovenščino. Povzetek objav o portalu Termania si lahko ogledate na spletni strani http://eepurl.com/bEAa4H.