Date:September 08, 2014

Jezikovni viri starejše slovenščine

Digitalna knjižnica z več kot 600 knjigami, izdanimi pred letom 1918. Besedila so pripravljena za korpusno raziskovanje, na voljo pa so tudi seznami starejših besed, skupaj s pomenom in primeri rabe. Povezava na projektno stran: http://nl.ijs.si/imp/.

Posnetek na desni v grobem predstavi glavne rezultate projekta Jezikovni viri starejše slovenščine: digitalno knjižnico, korpuse in besedišče. Specifični primeri uporabe teh virov so na voljo v videih spodaj, skupaj z nekaterimi dodatnimi informacijami o projektu in seznamom avtorjev. Priporočamo, da si pred gledanjem posnetkov v nastavitvah predvajalnika vklopite najvišjo razpoložljivo kakovost prikaza (1080p), na voljo pa so tudi slovenski podnapisi.

 

  • Spletna stran projekta s predstavitvijo projekta oz. vseh virov IMP, oblikoskladenjske specifikacije, bibliografija: http://nl.ijs.si/imp/.

    Delo sta omogočila projekt EU IP IMPACT “Improving Access to Text” in nagrada Google “Developing Language Models of Historical Slovene”.

    Jezikovni viri starejše slovenščine so prosto dostopni na spletu, pa tudi za prenos v formatu XML. Dostop velja po licenci Creative Commons, Priznanje avtorstva 3.0. Več informacij o dostopu je na spletni strani projekta, kjer je navedeni kontakt v primeru interesa za prenos virov (besedišča, korpusa ali knjižnice) tomaz.erjavec@ijs.si.

  • Vodja projekta Jezikovni viri starejše slovenščine je Tomaž Erjavec.

    Na strani projekta so navedeni naslednji sodelavci: Kozma Ahačič, Tina Benčina, Katja Cingerle, Metod Čepar, Darja Fišer, Miran Hladnik, Alenka Jelovšek, Urška Kamenšek, Alenka Kavčič Čolić, Domen Kermc, Maša Kodrič, Simon Krek, Nina Mikulin, Matija Ogrin, Daša Pokorn, Erich Prunč, Zala Šmid, Ines Vodopivec in Maja Žorga Dulmin.

  • Jezikovne vire starejše slovenščine smo na Portalu jezikovnih virov spoznavali tudi v izobraževalno-promocijski aktivnosti Vir meseca, v kateri smo predstavljali različne zanimivosti v zvezi z jezikovnimi viri za slovenščino. Povzetek objav o Jezikovnih virih starejše slovenščine si lahko ogledate na spletni strani http://eepurl.com/boZ_z1.