Date:September 07, 2014

Korpus šolskih besedil Šolar

Korpus prinaša pisna besedila, ki so jih učenci in dijaki slovenskih šol tvorili pri pouku. V precejšnjem delu besedil so posebej označene tudi jezikovne napake, ki so jih v spisih popravili učitelji. Povezava na korpus: http://www.korpus-solar.net/.

Posnetek na desni na kratko predstavlja osnovne značilnosti korpusa Šolar. Specifični primeri iskanja po korpusu so na voljo v posnetkih spodaj, skupaj z nekaterimi dodatnimi informacijami o projektu in seznamom avtorjev. Priporočamo, da si pred gledanjem posnetkov v nastavitvah predvajalnika vklopite najvišjo razpoložljivo kakovost prikaza (1080p), na voljo pa so tudi slovenski podnapisi.

 

 • Predstavitev korpusa, razlogi za nastanek, sestava, o učiteljskih popravkih: http://www.slovenscina.eu/korpusi/solar.
  Statistike in informacije o korpusni sestavi: http://solar.sketchengine.co.uk/run.cgi/corp_info?corpname=fidaplus-solar.
  Pomoč za delo s korpusom: http://www.trojina.org/sketchengine/.

  Korpus Šolar je nastal v sklopu projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku, ki sta ga med leti 2008 in 2013 financirala Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS. Korpus je na spletu prosto dostopen za uporabo v spletnem vmesniku, ki je rezultat projekta Finalizacija korpusa Šolar. Pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija pa lahko korpus v formatu XML tudi prenesemo na svoj računalnik.

 • Na spletni strani projekta so navedeni naslednji avtorji in sodelavci:

  Korpus Šolar kot podatkovna zbirka: Tadeja Rozman, Mojca Stritar, Iztok Kosem, Simon Krek, Irena Krapš Vodopivec, Špela Arhar Holdt, Marko Stabej
  Avtorji konkordančnika Šolar: Iztok Kosem, Špela Arhar Holdt, Vojtech Kovar, Vit Baisa, Adam Kilgarriff

  SODELAVCI (po nalogah)
  Zasnova projekta: Simon Krek, Marko Stabej, Tadeja Rozman, Špela Arhar Holdt, Irena Krapš Vodopivec
  Zbiranje besedil: Tadeja Rozman in učitelji:
  Vanja Benko (OŠ Prežihovega Voranca, Ravne na Koroškem)
  Barbara Bolarič (Gimnazija Šentvid)
  Tatjana Dorman (Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor)
  Katja Dragar in David Puc (Škofijska klasična gimnazija Ljubljana)
  Andreja Dvornik in Tatjana Rupnik Hladnik (OŠ Poljane Ljubljana)
  Nataša Felc in Vanda Trošt (OŠ Spodnja Idrija)
  Janja Florjančič, Valentina Madjar Sitar, Katja Jović in Nada Fortuna Makar (Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto – Šolski center NM)
  Vesna Gubenšek Bezgovšek (Srednja ekonomska šola Celje)
  Polona Gujtman Maučec (OŠ II Murska Sobota)
  Terezija Gujtman (OŠ III Murska Sobota)
  Mojca Hafner in Mija Injac Ožbolt (Srednja ekonomska šola Ljubljana)
  Tatjana Hafner (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
  Irena Hočevar, Tanja Luštek in Marinka Cerinšek (OŠ Frana Metelka Škocjan)
  Ksenija Horvat (Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana)
  Irena Humar Kobal in Petra Gabriel (OŠ Dornberk)
  Silva Kastelic, Katja Peršič in Lidija Jesenovec (Srednja zdravstvena šola Ljubljana)
  Marjana Klemenčič Glavica, Darja Mlakar in Peter Prhavc (Gimnazija Ledina)
  Petra Knapič (OŠ Jurija Vege Moravče)
  Romana Kokošar (Gimnazija Jurija Vege Idrija)
  Katja Koren Valenčič (Srednja šola Postojna – Šolski center Postojna)
  Sanja Kostanjšek, Gordana Stepanovska, Jožica Jožef Beg, Tina Cvijanović, Magdalena Udovč, Barbara Grabnar Kregulj in Zlata Kocjan (Srednja elektro šola in tehniška gimnazija – Šolski center NM)
  Nataša Kralj (Srednja elektro-računalniška šola Maribor)
  Irena Krapš Vodopivec, Tatjana Božič in Bojana Kompara (Škofijska gimnazija Vipava)
  Bernarda Kričej (Srednja šola Zagorje)
  Jelka Kvartič (Gimnazija Velenje)
  Katja Lasbaher (Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana)
  Mateja Medvešek Rjavec (Osnovna šola Milke Šobar Nataše, Črnomelj)
  Andreja Mlakar in Erika Koren-Plahuta (OŠ Antona Globočnika Postojna)
  Mojca Osvald (Gimnazija Bežigrad)
  Katja Pobega (Pomorski in tehniški izobraževalni center Portorož)
  Duška Safran (Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje)
  Suzana Skočaj Kavčič (Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača)
  Mitja Spreizer (OŠ Križe)
  Maja Sušin (Osnovna šola Trebnje)
  Jožica Šalehar (OŠ Šentjernej)
  Jana Škoda, Mateja Traven, Alenka Vene in Simona Karl (Šolski center Krško – Sevnica)
  Nuša Šorn (Gimnazija Šiška)
  Marija Velkovrh Petrič in Meta Rogelj (OŠ Livada Ljubljana)
  Avtorji sistema označevanja: Tadeja Rozman, Mojca Stritar, Simon Krek, Irena Krapš Vodopivec, Iztok Kosem
  Kodiranje besedil: Tadeja Rozman, Matic Korošec
  Transkribiranje: Marjeta Burja, Maja Dichlberger, Ana Fonda, Andreja Jankovič, Karmen Jordan, Alenka Laharnar, Melita Perkovič, Tomaž Potočnik, Eva Radič, Maja Rajh, Nina Stankovič, Simon Šuster, Andrej Tomažin, Martin Uranič, Barbara Vojsk, Urška Vranjek, Matic Korošec, Tadeja Rozman, Irena Krapš Vodopivec
  Pregledovanje transkripcij: Mojca Stritar, Melita Perkovič, Eva Radič, Matic Korošec, Tadeja Rozman
  Konverzija v XML format: Iztok Kosem, Mihael Arčan
  Validacija: Iztok Kosem, Karmen Kosem, Miro Romih
  Oblikoskladenjsko označevanje: Peter Holozan, Miro Romih

 • Korpus Šolar smo na Portalu jezikovnih virov spoznavali tudi v izobraževalno-promocijski aktivnosti Vir meseca, v kateri smo predstavljali različne zanimivosti v zvezi z jezikovnimi viri za slovenščino. Povzetek objav o korpusu Šolar si lahko ogledate na spletni strani http://eepurl.com/blqEpT.